CX340C/350C Ceiling-aggregater

CX340 / CX350 ceilingaggregat

CX340C/CX350C med to hengslede lokk samt et fast lokk med kondensbakke.

Generelt

CX340C/CX350C Ceiling-aggregater

CX340C/CX350C med motstrømsveksler er optimert med tanke på luftmengde, strømforbruk og lyd. Aggregatene er blant de mest kompakte ceiling-aggregatene på markedet, og har en størrelse som gjør dem godt egnet til innbygging i en nedhengt himling.

De hengslede lokkene gir god plass for filterskift og annen service.

Aggregatene fås med innebygd el-varmebatteri (CX340C: 9 kW og CX350C: 12 kW) eller med ekstern vannvarmebatteri.

Automatikken til CX340C/CX350C er den kjente EXact2-automatikken, men aggregatene kan også leveres forberedt for annen automatikk.

Som tilbehør til aggregatene fås fleksible koblinger, spjeld, kjølebatterier, overgangsstykke (CX340) samt diverse EXact2-automatikktilbehør.

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Unik frostsikring

CX340C/CX350C bypass avising

CX340C/CX350C er konstruert med bypass avising. Det vil si at uteluften i større eller mindre grad ledes utenom varmeveksleren og direkte til ettervarmebatterien ved fare for isdannelse. Dette stiller større krav til ytelsen på ettervarmebatterien. Til gjengjeld unngås en fordyrende forvarmebatteri. Tegningen under viser et eksempel på en avisingssituasjon, hvor 20 % av uteluften ledes gjennom bypassspjeld.

frostsikring

Ettervarmebatteri og avisningsfunksjon:
Avisningssituasjonen vises over, her inngår et ettervarmebatteri. Den er helt nødvendig for at avisningsfunksjonen skal fungere korrekt. Uten ettervarmebatteri vil aviningsprosessen medføre at temperatur på tilluft faller, og når temperatur faller langt nok ned vil VEX-aggregatet stoppe på grunn av is i veksler.

Varmeveksleren kan frostsikres via trykkstyring. Selve avisingen kan forløpe forskjellig avhengig av om det er installert ettervarmebatteri eller ikke - men ettervarmebatteri anbefales. 

Avisingen starter når Anbefales for bruk i
Trykket over veksleren overstiger innstilt verdi for eksempel + 45 % Kontorer, skoler, SFO og
lokaler med lavt fuktnivå om vinteren

Forskjellige former for trykkstyrt frostsikring

Automatikken kjenner den aktuelle luftmengden og derfor også trykktapet gjennom veksleren. Hvis det bygges opp is i varmeveksleren vil trykktapet over veksleren stige, og når det overstiger en gitt verdi settes avisingen igang.

Trykkstyrt frostsikring utmerker seg ved at avisingen bare skjer når det rent faktisk er is, uansett om det er minusgrader eller ikke, eller om der er høy luftfuktighet i utsugsluften, noe som ofte ikke er tilfelle om vinteren.

afisning

Kapasitet

Kapasitet:

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgsprogrammer

VEX320C-VEX330C-CX340-CX350-kapacitetsområder


Lydnivå

CX340C/350C, svært lydsvake aggregater

VEX-aggregatene i CX340C/350C-serien er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Energi

CX340C/CX350C Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatene er det gjort stor innsats for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skal foregå så smidig som mulig for å holde trykktapet så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 
 

I VEX300C er det en motstrømsveksler av aluminium. Den er konstruert slik at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er optimalt fordelt.
Det vil si at man oppnår en meget høy temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbruk.

- Virkningsgrad uten kondensasjon: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensasjon: opptil 94 %

Vekt motstrømsveksler:
- CX340C: 3 stk. á 11,6 kg
- CX350C: 3 stk. á 17,3 kgEC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinasjonen av moderne EC-motorer og et optimert sentrifugalhjul gir både et svært lavt energiforbruk og større ytelse på samme tid.


Ecodesign  
Ecodesign

For å redusere det europeiske energiforbruket stiller EU krav til energieffektiviteten i produkter som forbruker energi.

Direktivet uttrykkes i ecodesign-krav til konkrete produkter, for eksempel grenseverdier og krav til energieffektivitet. 

CX340C/CX350c oppfyller allerede de strenge kravene som trer i kraft pr. 1. januar 2018.


Konstruksjon

CX340C/CX350C

De kompakte aggregatene er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022, som sikrer et aggregat som er tilgjengelig for service, og hvor det ikke dannes skimmelsopp eller andre bakterier i materialene som er bruk og som kan forringe kvaliteten på luften. Du kan lese mer om VDI under sertifikater lengre ned på siden.

Motorseksjoner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorseksjonene er balansert og montert slik at det ikke er nødvendig å montere fleksible koblinger mellom aggregatet og kanalsystemet.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad og som allerede nå lever opp til EcoDesign direktivets krav fra 1. januar 2018.

 

 


Viftehjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

CX340C/CX350C er utstyrt med et optimert sentrifugalviftehjul med bakoverkrummede skovler. Hjulets utforming gir stor ytelse med lavt energiforbruk.  Connection board

Controlbox CX340-350

Koblingsboksen er lett tilgjengelig og er utstyrt med innebygd forsyningsskillebryter som sikrer enkel adgang for tilkobling og justering.

 

Panelfiltre:

 
 

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som filterklasse ePM10 55% (M5) eller ePM1 70% (F7).

Som standard leveres CX340/350 med et ePM10 55% filter (M5) i fraluft og et ePM1 70% filter (F7) i tilluft.

Filterstørrelse:
CX340C: 892 x 340 x 46 mm.
CX350C: 972 x 440 x 46 mm.


Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Tilbehør

CX300C

Det tilbys et bredt tilbehørsprogram til VEX300C serien.


El-varmebatteri - HE

Integrert el-varmebatteri.

HE

Til CX340C:

9 kW (3 x 400 V),
min. luftmengde 570 m³/h

 

Til CX350C:

12 kW (3 x 400 V),
min. luftmengde 721 m³/h


Vannvarmebatterier - HW

HW for CX340/350

HW700x400, uisolert ekstern vannvarmebatteri

Velg mellom to størrelser:

HW070X040002U0UC: 27,4 kW
HW070X040004U0UC: 46,6 kW

Tilbehør (kun CX340C): overgangsstykke 700x300 til 700x400

 


Lukkespjeld - LS 

LS lukkespjæld firkantet

Lukkespjeld med eller uten fjærretur.

Leveres med separat spjeldmotor.

 


 

 Vannlås

Vannlås til aggregatets kondensavløp i dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til evt. kjølebatteri i tilluftkanalen.

 


Overfør alt om produktserien CX340C/350C Ceiling-aggregater til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her