VIR - Kontrollventil

Generelt

EXHAUSTO kontrollventil VIR brukes til tilluft i forbindelse med ventilasjonsanlegg der det er behov for lavt støynivå samtidig med en retningsbestemt luftstrøm.

VIR tilluftsventil kan monteres alle steder. Kontrollventilen er utstyrt med en dreibar ventiltallerken som gjør det mulig å innstille luftspalten til ønsket kapasitet. Den retningsbestemte sektorplaten har 180° spredning. Det gjør ventilen spesielt godt egnet til montering i et hjørne av himlingen eller veggen. Skal ventilen monteres sentralt i lokalet, fjernes sektorplaten.

Ventilen kan monteres direkte i spirorør ved hjelp av den medfølgende bajonettfatningen. En pålimt skumgummiring sikrer tetthet mellom ventil og bajonettfatning. VIR-ventilen er utført i hvitlakkert stålplate, RAL9003.

Målskisse

VIR

VIR målskitse

 


Nominell diameter
Ød, mm
ØD, mm
VIR100 100 135
VIR125 125 165
Kapasitetsdiagrammer

VIR

Diagrammene viser kapasiteten med kontrollventilen montert i rørstuss. I diagrammene kan volumstrøm qv (l/s og m3/h), totaltrykkfall pt (Pa), kastelengde L02 (m) og A-vekt lydeffektnivå (LWA) avleses, for forskjellige innstillinger a (mm) samt med og uden sektorplate.

VIR100 med sektorplate

VIR100 kapacitetskurve med sektorplade

 

VIR100 uten sektorplate

VIR100 kapacitetskurve uden sektorplade

VIR125 med sektorplate

VIR125 kapacitetskurve med sektorplade

 

VIR125 uten sektorplate

VIR125 kapacitetskurve uden sektorplade

 

Lyddata

VIR

Lydeffektnivået i oktavbånd Lw (dB)
Lydeffektniveå Lw (dB) = LWA + Kok
LWA avlese på kapasitetsdiagrammene. Konstanten Kok avleses i skjemaene nedenfor

VIR med sektorplate

Ventil Middelfrekvens (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
VIR100 -2 -2 -4 -6 -8 -8 -16
VIR125 -1 -1 -1 -4 -12 -19 -33
Tol. 6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3

 

VIR uten sektorplate

Ventil Middelfrekvens (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
VIR100 -6 -2 -3 -5 -8 -9 -15
VIR125 0 1 -1 -5 -15 -21 -33
Tol. 6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3

 

Egenlyddemping, DL (dB)

Ventil Middelfrekvens (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
VIR100 18 13 11 9 8 7 8
VIR125 16 11 9 9 7 6 5
Tol. 6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3
Kastelengde og spredningsbilde

VIR

Kastelengde og spredningsbilde med slutthastighet L0,2 m/s.

Kastelengden L0,2 defineres som største avstand fra sentrum av armatur til isovelen 0,2 m/s. Kastelengden er vist ved armaturen montert i himling.

Spredningsbilde VIR

 

Med sektorplate (eksentrisk):                                     Uten sektorplate (sentrisk):

VIR spredningsbillede

Stråling Sprer tegning A + B
Maksimal vertikal høyde, bv [m]:
Innstilling a [mm] Δt
 ±0 K -10 K
 4 bv = 0,04 x l02 bv = 0,064 x l02
 12 bv = 0,04 x l02
bv = 0,075 x l02


Stråling Sprer tegning C
Maksimal horisontal bredde, bh [m]:
Innstilling a [mm] Δt
 ±0 K -10 K
 4 bh = 1,45 x l02 bh = 1,15 x l02
 12 bh = 1,45 x l02
bh = 1,09 x l02


Stråling Sprer tegning D
Maksimal horisontal bredde, bh [m]:
Innstilling a [mm] Δt
 ±0 K -10 K
 4 bh = 2 x l02 bh = 2 x l02
 12 bh = 2 x l02
bh = 2 x l02
Innstilling/luftmengde

VIR uden sektorplate

Ventil montert i   Innstilling a (mm)
VIR100
a  2 4 6 9 12
Kanal 
k 1,09 1,56 2,11 2,81 4,31
VIR125 a 4 6 9 12 15
Kanal  
k 1,95 2,99 4,41 5,72 7,41

 

VIR med sektorplate

Ventil montert i   Innstilling a (mm)
VIR100
a  2 4 6 9 12
Kanal 
k 0,882 1,45 1,75 2,49 2,89
VIR125 a 4 6 9 12 15
Kanal  
k 1,97 2,65 3,40 4,23 4,77

Beregning av luftmengde:

Formula airflow

Overfør alt om produktserien VIR - Kontrollventil til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her