EHV - Fuktstyrte ventiler

EHV ventil

EHV Ventil for behovsstyrt utsug fra for eksempel bad eller vaskerom. EHV-ventilen leveres i 3 forskjellige varianter med forskjellige prinsipper for overstyring, se nedenfor.

 

 

Generelt

Avtrekksarmaturen EHV behovsstyrer avtrekksluften på en intelligent måte. Det gir mulighet for å lage et energioptimert system som samtidig bidrar til et bedre inneklima.

Bruksområde
EHV er spesielt beregnet for baderom og andre miljøer der det er ønskelig å øke luftmengden når det er høy fuktighet i rommet.

Produktbeskrivelse
EXHAUSTO avtrekksarmatur EHV er utstyrt med en patentert fuktstyring som forserer luftmengden ved økt luftfuktighet og går tilbake til grunnluftmengden i takt med at fuktigheten avtar. Den patenterte fuktstyringsmekanismen fungerer mekanisk og uten behov for elektrisk forsyning eller batteri. Utgavene med forsert avtrekk via eksternt signal eller bevegelsesføler krever imidlertid forsyning via batteri eller transformator.

Fuktstyringen er fast innstilt til å starte forseringen ved 40 % relativ fuktighet. Spjeldet i armaturen består av to halvdeler. Med den ene spjeldhalvdelen justeres grunnluftmengden i 6 alternative posisjoner. Den andre spjeldhalvdelen gir ekstra luftmengde ved forsering. Den samlede luftmengden er summen av grunnluftmengden og forsert luftmengde.

Funksjon

EHV

EHV-ventilen leveres i 4 varianter med forskjellige prinsipper for overstyring. Få et overblikk over variantene under eller les den utdypende beskrivelsen under tabellen.

EHV typer EHV-B EHV-S EHV-P
Fuktstyrt forsert utsug X X X
Forsering via eksternt signal (kontakt er ikke EXHAUSTO leveranse) X
Forsering via bevegelsessensor  

X

Utgangssignal ved aktivert bevegelsessensor (digitalt)    
Batteriforsyning 2x1,5 Volt AAA batterier (levetid ca. 2 år)* X  X 
Innstillbar grunnluftmengde X X
Materiale Hvit ABS plast-RAL9003

* Mulighet for å erstatte batteriene med en 12VAC forsyning, EHV Supply Card

Generelt for alle tre modellene:

Alle EHV ventiler består av to spjeldplater, en fast innstilt spjeldplate for grunnventilasjon (kan stilles i pos. 0 til 5) og en variabel spjeldplate som styres av den relative fuktigheten. Den fuktstyrte spjeldplaten begynner å åpne seg ved 40 % RH og står helt åpen ved 85 % RH.

Funksjonsbeskrivelse av de enkelte modellene:

EHV-B

Fuktstyrt utsugsarmatur


EHV-S

Fuktstyrt utsugsarmatur som overstyres via ekstern kontakt. De to ledningene som kommer ut av EHV føres til en-polet bryter. Når kontakten sluttes vil ventilen åpne fuktdelen til maks. etter ca. 1 min. Når kontakten brytes vil spjeldplaten lukke seg igjen etter 20 min. – med mindre fuktigheten er så høy at denne spjelddelen forblir åpen til en viss grad.


EHV-P

Fuktstyrt utsugsarmatur som overstyres via innebygd PIR-sensor. PIR-sensoren aktiveres via bevegelse to ganger med maks. et minutts mellomrom for å slutte kontakten. Når kontakten i PIR sensoren sluttes, vil ventilen åpne fuktdelen til maks. Når kontakten brytes vil spjeldplaten lukke seg igjen etter 20 min. – med mindre fuktigheten er så høy at denne spjelddelen forblir åpen til en viss grad.


Målskisse

EHV

 

EHV målskitse

 

Kapasitet

EHV kapasitet

Innstilling av grunnluftmengde

Det faste spjeldet kan stilles inn i 6 forskjellige posisjoner:

  • For å endre ønsket luftmengde
  • For å tilpasse til det trykket som er tilgjengelig

 
Spjeldet stilles inn manuelt og låses ved hjelp av låsetappen som følger med for å unngå utilsiktet flytting, for eksempel under rengjøring.

 EHV_damper_positions

Spjeldet er fabrikkinnstilt til pos. 0, som er min. luftmengde.

Ønskes større luftmengde flyttes spjeldposisjonen nedover.
Hvert trinn øker luftmengden med ca.10 m3/h (maksimum = 50 m3/h)

 

EHV, luftmengde avhengig av % RH ved 50 Pa

EHV Capacity 50 Pa

 Innstillingsmuligheter: (50Pa)   Min. Maks. 
 Grunnluftmengde  m3/h (l/s)  8,5 (2,4) 30 (8,3)
 Fuktfølsom andel  m3/h (l/s)  48 (13,3) 62 (17,3)
 Forsert luftmengde  m3/h (l/s)  56,5 (15,7) 92 (25,6)
 

EHV, luftmengde avhengig av % RH ved 100 Pa

EHV Capacity 100Pa

Innstillingsmuligheter: (100Pa)     Min.  Maks.
Grunnluftmengde m3/h (l/s)   12 (3,3)  42 (11,7)
Fuktfølsom andel m3/h (l/s)  68 (18,9)  88 (24,4)
Forsert luftmengde m3/h (l/s)  80 (22,2)  130 (36,1)

Lyddata

Lyddata for EHV-ventil

 

RD13790NO  

EHV, egenlyddempning
Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
dB 22 16 10 5 2 1 0 0

 

Montering

EHV

EHV-ventilen monteres til kanal (loddrett i vegg, vannrett i himling eller i skråvegg). Ventilen kan eventuelt monteres ved hjelp av en brannsikringsplate i metall (FPP). FPP fungerer samtidig som brannsikring av kanalsystemet.

FPP100

Plate inkl. stuss m. gummitetningslist for lufttett montering i Ø100 mm kanal.

FPP125

Plate inkl. stuss m. gummitetningslist for lufttett montering i Ø125 mm kanal. 

 

FPP

Plate for montering ved annen kanalåpning:
- Rektangulær fra 67 x 75 mm og opp til 75 x 67 mm
- Rund fra Ø88 og opp til Ø100 

Innregulering

Det er viktig å innregulere ventilen i forhold til ønsket luftmengde.

Trinn Slik gjør du Illustrasjon 
 1

Ta av den hvite låsetappen

Bruk den til å låse fast "fuktfølsom luftmengde" i minimumsposisjon (se bilde).

Tips: Skyv med fingrene på den fuktfølsomme stangen for å lukke det drevne spjeldet.

 EHV - indregulering
 2

Les av trykket ved å koble til et manometer som vist på bildet.

Finn innreguleringsdiagrammet i veiledning 3500091 (link i høyre side).

Bruk verdien du har lest av til å finne trykk og luftmengde i henhold til den faste spjeldposisjonen (0-5).

 EHV

Byggevaredatabase

Databasen for byggeprodukter, som kan brukes i Svanemerkede bygninger

En rekke av EXHAUSTOs produkterer registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygninger. Byggevaredatabasen er synlig for innehavere av miljømerket og bedrifter som søker om en lisens. 
Målet med miljømerkningene er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. 
I portalen finner du både nordiske svanemerkede produkter, EU-miljømerkede produkter og produkter som produsenter har søkt om at blir registrert i portalen. 

Registreringen betyr at en lang rekke av EXHAUSTOs produkter kan brukes i bygninger som skal svanemerkes. 

Følgende produkter er registrert:

Produktgruppe Produkt
Kompakt VEX VEX100CF, VEX200, VEX300, VEX300T
Seksjonsoppbygde aggregater VEX4000, RVT
Vifter BESB, DTV, FSB
Kjøkkenhetter ESL100/300/400
Ventiler EHV

Overfør alt om produktserien EHV - Fuktstyrte ventiler til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her