Nyhet: Spar energi og penger med ny metode for behovsstyrt ventilasjon

13.06.22

Ny adaptiv trykkregulering gjør det mulig å justere trykket ift. driftssituasjonen og dermed spare energi

 

 

I en tid med stigende energipriser er besparelser i driften av bygninger en viktigere enn noensinne!

Les her hvordan behovsstyrt ventilasjon kan optimeres ytterligere!

Behovsstyrt ventilasjon (DCV) er en trinnløs regulering av luftmengden individuelt i de enkelte sonene.

I tillegg til at du med tidsur og ukeplan kan styre ventilasjonen i de enkelte lokalene, avhengig av når de brukes, kan du også regulere luftmengden, avhengig av hvor mye de belastes ved hjelp av CO2- og temperaturmålinger.

Til aggregat-seriene SMART, TOPP, RVT, VEX4000 og VEX300T kan du velge å styre ventilasjonsløsningen via adaptiv trykkregulering, det sparer energi og dermed penger på driften.  

* opptil 20% sammenlignet med DCV
opptil 43% sammenlignet med VAV

Patenterte adaptive trykkreguleringen ( (aDCV)

- Slik fungerer behovsstyring gjennom patenterte adaptive trykkreguleringen

Ved konstanttrykkregulering (VAV) blir det stilt et konstant trykk gjennom ventilasjonsanlegget til rådighet ved alle luftmengder (Fig. 1 – blå linje). 

Ved variable volumstrømsystemer (VAV) f.eks. soneregulering via CO2 eller fuktighet, krever ventilasjonsanlegget imidlertid mindre trykktap i systemet ved lavere luftmengde (Fig.1 – rød linje) - og det er nettopp mulig ved aDCV.

 
Trykktap-aDCV-VAV

Fig.1 

SFP-VERDI

aDCV – den patenterte adaptive trykkreguleringen senker trykket i ventilasjonsanlegget ved fallende luftmengde og stiller kun det nødvendige trykket til rådighet.

Dermed bruker ventilasjonsanlegget – spesielt i delbelastningssituasjonene – vesentlig mindre energi enn ved konstanttrykkreguleringen (Fig.: 2 – rød linje). 

aDCV-SPV-verdi 

Fig.2 

EKSEMPEL, SKOLE ELLER KONTORBYGG

Her ser du et typisk eksempel på ventilasjonsbehovet i løpet av døgnet. Om natten går ventilasjonssystemet i "night mode" og et tradisjonelt DCV-system vil redusere trykket til f.eks. 50 Pa.

I denne perioden vil energiforbruket for DCV og aDCV være likt.

Om dagen, når ventilasjonsbehovet typisk vil variere i forhold til aktiviteten i de forskjellige lokalene vil drift med aDCV redusere trykket og dermed trykktapet og på den måten spare energi ift. DCV.  


aDCV-eksempel-NO

SAMMENLIGNING –  DCV og aDCV 

Nedenfor ser du eksempelet ovenfor som energisparing ved sammenligning mellom drift med DCV og aDCV – som viser en besparelse på ca. 16 % på årlig basis.

Våre beregninger har vist at besparelsen ved å styre ventilasjonen med aDCV framfor DCV typisk vil ligge på 15-20 %.   

 


Sammenligning-aDCV-DCV

FLERE FORDELER MED aDCV

Energibesparelsen ved drift med aDCV vil være opptil 20 % ift. et anlegg med VAV/DCV og helt opptil 43 % i forhold til et system med CAV.

Dessuten oppnår man ... 

  • Redusert trykktap ved lavere luftmengde
  • Lavere SFP-verdi, spesielt ved lav belastning
  • Lägre ljudnivå, spesielt ved lav belastning

Det betyr at det særlig er under drift ved lav belastning av lokalene i bygningen, som kan spares ved å styre via aDCV.

Hvis du har bruk for å få utdypet de forskjellige prinsippene for styring av luftmengde, kan du lese mer her:  

Styringsprinsipper

KONTAKT OSS FOR RÅDGIVNING...

Driftskostnader blir en stadig viktigere parameter når man skal velge ventilasjonsanlegg.

Aggregatserierne SMART, TOPP, RVT, VEX4000 og VEX300T kan kjøre behovsstyring gjennom aDCV. Har du et prosjekt der en av disse produktseriene kan være relevante , så ikke nøl med å kontakte oss for kompetent rådgivning.

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer