Vi må spare på energien – kan man også spare på strømmen til ventilasjonsløsningen?

15.09.22

Gode energispareråd fra våre dyktigste eksperter

banner-stigende-energipriser

Det har vi spurt våre dyktigste eksperter om
– og her er svaret:

For alle anlegg gjelder det at energiforbruket bl.a. henger sammen med luftmengde og trykktap. Derfor er det viktig å sørge for at anlegget er ordentlig innregulert og dermed unngå unødig trykktap over anleggets komponenter – som armaturene, spjeld, varmebatteri og filter. 

I tillegg kan vi anbefale: 

  • å sørge for god rengjøring av selve aggregatet innvendig (varmebatteri og innvendige vegger), både av hensyn til hygiene og av hensyn til unødig trykktap, - se veiledningen for produktet for ytterligere informasjon.
  • rengjøre og kontrollere filtre og pakninger – og skifte filtre regelmessig. Vi anbefaler filterskift 2 ganger i året
  • sjekke takhetter og ytterveggsrister for smuss, blader og andre fremmedelementer  


Spar på driften

Ift. selve driften av anlegget er det nødvendig å skille mellom boligventilasjon og annen ventilasjon.

I boligen må du være oppmerksom på å unngå fukt etterfulgt av mugg. Det er derfor ikke tillatt iht. Byggeforskrifteter å redusere luftmengden eller kun ventilere deler av døgnet.

For andre typer bygninger, som skoler, institusjoner og kontorer, kan det være lurt å redusere ventilasjonen, for eksempel ved: 

  • stille inn ventilasjonen ift. bruken av rommet/bygningen. Bruk klokkestyring eller bevegelsessensorer
  • å bruke CO2-sensorer til å tilpasse luftmengden til behovet, slik at CO2-nivået holdes under f.eks. 1000 ppm (part per million) som er anbefalingen i et klasserom på en skole, i kontorlokaler osv. 
  • Ev å slå av anlegget om natten og i helgene (der det er mulig) via urstyring, men anlegget må startes i god tid (2 timer) før lokalene tas i bruk 

Ved anlegg med kjøling: 

  • å kontrollere om anlegget kan stilles inn for vinterdrift, da det ellers vil kjøre med en unødvendig høy luftmengde tilsvarende behovet om sommeren.
  • å overveie om kjøling er nødvendig i vinterhalvåret 

Ved anlegg med varmepumpe: 

  • å kontrollere om anlegget kan stilles inn til å levere en større del av bygningens oppvarmingsbehov, f.eks. tillufttemperatur på 22 °C i stedet for 20 °C.

Eldre anleg:

Det kan være en god idé å kontrollere anleggets strømforbruk. Våre ventilasjonsaggregater har blitt langt mer energivennlige opp gjennom årene, og en utskifting av et 15-20 år gammelt anlegg kan ofte tjene seg inn i løpet av få år. Det er ikke så vanskelig å skifte anlegg – vi kan bygge aggregater etter mål, slik at de passer nøiaktik til de eksisterende kanalene, dersom ønskelig.

Kontakt oss for rådgivning...

Hvis du vil høre mer om å skifte ut eldre aggregater eller hvis vi kan hjelpe deg med andre prosjekter, så ikke nøl med å kontakte oss for kompetent rådgivning.