Bærekraftig inneklima med ny varmepumpeløsning

12.10.21

VEX4000 med reversibel varmepumpe, ventilasjon, oppvarming og kjøling i ett aggregat!

VEX4000-i-landskap

Bærekraftig inneklima med ny varmepumpeløsning

Den enkle, driftssikre og energieffektive løsningen til modulaggregatet VEX4000

De ambisiøse klimamålsetningene om reduksjon av CO2-utslipp kaller på nye løsninger – en av dem er varmepumpen som en energieffektiv og bærekraftig løsning i kombinasjon med ventilasjon. 

Krav om energieffektivitet og lavt energiforbruk for ventilasjonsløsninger har gitt større fokus på å kombinere varmegjenvinning med en integreret varmepumpe. Ved å kombinere ventilasjon, oppvarming og kjøling i ett aggregat oppnås en løsning som både er svært energieffektiv og langt enklere enn tradisjonelle kjøleløsninger.

VEX4000RHP, reversibel varmepumpe til VEX4000 - her er fordelene:

 • Lavt energiforbruk
  Ved å velge VEX4000RHP får du ventilasjon, varme og kjøling i ett aggregat
  - enkelt, driftsikkert og energieffektivt

 • Lett å konfigurere, installere og vedlikeholde
  Det betyr at du med én beregning i EXselectPRO får overblikk og tekniske data for hele installasjonen som er samlet i ett aggregat

 • Høy pålitelighet og lang levetid
  Selve installasjonen blir langt enklere når hele løsningen er samlet i ett aggregat og vedlikeholdet blir også enklere og billigere

 • Kompakt design
  Løsningen er samtidig plassbesparende, i og med at den integrerte løsning frigir plass som ellers ville være opptatt av varme- og kjøleinstallasjoner.

 • Designet i henhold til VDI6022-1
  Denne tyske normen stiller store krav til adgang for effektiv rengjøring, noe som sikrer god hygiene i aggregatet og dermed optimale betingelser for ren luft inne

Som nevnt er VEX4000RHP en svært energiriktig løsning, både vinter og sommer. 

Se eksempel på ytelse i ved forskjellige temperaturforhold her

To varianter

Vi tilbyr VEX4000 med reversibel varmepumpe i to varianter (bilde)

VEX4000RHP-ER

Her er en roterende varmeveksler plassert mellom fordamperen og kondensatoren.

Med denne løsningen får du:

 • det laveste energiforbruket
 • mulighet for kjølegjenvinning

 

 
VEX4000-RHP-EX 

VEX4000RHP

Her er varmeveksleren og varmepumpen plassert i separate moduler. Denne løsning kan velges med enten roterende veksler eller kryssveksler.

Med denne løsningen får du:

 • en kompakt løsning, dvs. lettere inntransport av moduler
 • ingen behov for avising

 

VEX4000-module-rhp 

Spørsmål?

Har du spørsmål til VEX4000RHP og til hvilken variant som vil være mest optimal for ditt prosjekt er du velkommen til å kontakte oss.

 

Kontakt oss her

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
VEX4000

VEX4000

Energieffektivt og fleksibelt aggregat. De forskjellige seksjonstypene kan settes sammen og konfigureres til de fleste formål

Les mer om VEX4000