ALC™ - Automatisk lekkasje-
kontroll for VEX200 og VEX4000

09.09.21

Patentert løsning forhindrer virusspredning via ventilasjonsanlegget

meeting-at-desk-architects-drawing

ALC™, automatisk lekkasjekontroll

Hvilken lekkasje?

I alle anlegg med roterende varmeveksler vil det være risiko for at en liten mengde forurenset luft som ligger igjen i veksleren, vil blandes inn i den rene luften når rotoren går fra avtrekk til tilluftsiden i ventilasjonsaggregatet. Lekkasjen forverres hvis det er overtrykk på forurenset side.  

Denne lekkasjen kan forhindres!

EXHAUSTOs patenterte automatiske lekkasjekontrol (ALC™) er en enkel plug&play-løsning som tilbys til VEX200 og VEX4000 med rotorveksler. Løsningen forhindrer lekkasje og forebygger dermed spredning av virus, partikler og gasser via ventilasjonsanlegget. Med aktivering av ALC™ forhindres lekkasje ved hjelp av VEX-ens automatikk, uansett driftsituasjonen.

ALC™ måler, kontrollerer og justerer kontinuerlig trykkforskjellen mellom tilluft- og avvtrekkside for å sikre at det ikke resirkuleres forurenset luft til den rene luften i ventilasjonsaggregatet. Med ALC™ reduseres overføringen av avkastluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %*, og resirkulasjon av luftbårne partikler og gasser, herunder viruspartikler, forhindres. 

Automatisk lekkasjekontroll er særlig viktig for å forhindre spredning av småpartikler via ventilasjonssystemet ved lave luftmengder og anbefales derfor til bygninger hvor man ønsker å oppnå energibesparelser ved hjelp av behovsstyrt ventilasjon. 

* Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Se hvordan ALC fungerer på et VEX-aggregat i drift

Kampen for det gode inneklima

Et ventilasjonsanlegg er i utgangspunktet et godt våpen i kampen om et godt inneklima. Med et korrekt og godt luftskifte bidrar anlegget til å sikre at luften skiftes ut slik at virus, partikler og gasser reduseres. 

Du oppnår et korrekt og tilstrekkelig luftskifte med VEX4000 med roterende veksler ved å velge aggregatet med ALC™.

Les mer om VEX200 og VEX4000 med ALC™ her

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no