Hva du må vite om den nye filterstandarden ISO16 890

13.02.18

Ny filterstandard som gjelder fra 1. jan 2017 med overgangsperiode til 1. juli 2018

girl in window - filter news


Hvorfor har man valgt å utvikle en ny filterstandard?

  • Det er en stor fordel for bransjen at det nå bare finnes en filterstandard i ehel verden, slik at det er enkelt å sammenligne og kjøpe filtre
  • Den nye standarden deler filtrene inn i flere klasser og gir filtrene navn som umiddelbart kan ”oversettes” til hvor gode filtrene er til å filtrere bestemte partikler fra luften. Det er en utrolig stor fordel, idet forskning har vist at partikler i inneklimaet er helseskadelig.

Den nye standard tar altså de overnevnte punktene med i klassifikasjonen - se tabellen under.

 

 Filterklasse ifølge ISO16890
 ePM1  ePM2,5
ePM10
 
 grov
Utskillelsesevne 50-95 % 50-95 % 50 - 95 % mindre enn 50%
Partikkelstørrelse Opp til 1 µm opp til 2,5 µm  opp til 10 µm  Alle størrelser


Hvor store er parktikene i luften og hvor i luftveiene ender de

Lunger - billede og tekstbox NO

Tyske VDI anbefaler at man i framtiden benytter disse filtrene i stedet for de eksisterende filtrene

Hittil - ifølge EN13779  Ifølge ISO 16 890 (VDI og SWKI)
 M5  ISO ePM10 (≥ 50%)
 F7  ISO ePM2,5 (≥ 65%) eller ISO ePM1 (≥ 50%)
 F9  ISO ePM1 (≥ 80%)

 

Noe som EXHAUSTO forsøker å etterleve.

Hva med de filtrene du kjøper hos oss:

I prislisten 2018 benytter vi de eksisterende filterangivelsene på eksisterende filtre – men under utskiftingsfiltre på side 94-98 vil du kunne se begge angivelsene i teksten.

EXHAUSTO sine beregningsprogrammer vil bli oppdatert med de nye filterangivelsene i løpet av året.

 


Eksempel fra prislisten

Kompakt-VEX
Varenummer
M5
F7
 
Forklarende tekst
Coarse 85%
ePM1 55%

 Filter
VEX4000
Varenummer
M5
F7
F9
 
Forklarende tekst
Coarse 85%
ePM1 60%
ePM1 85%

 

Les mer om den nye filterstandarden her.

For ytterlige spørsmål, kontakt salgsavdelingen på tlf 65661234.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no