Slik arbeider EXHAUSTO Institute

EXHAUSTO Institute løser ulike oppgaver

Instituttet er sponsor for:

Inneklimaforskning på DTU – Danmarks Tekniske Universitet, ICIEE (International Center for Indoor Environment and Energy)
Inneklimaforskning på AAU – Aalborg Universitet (DK), VBN - Forskningsenhet, Inneklima og energi
Målsettingen med sponsingen er å følge inneklimaforskningen på nært hold og å bidra til å forbedre menneskers helse og velvære.

Konferanser og ventilasjonsdag

EXHAUSTO Institute deltar ofte på diverse konferanser om ventilasjon og inneklima - dels for å følge utviklingen og dels for å dele kunnskap med forskerverdenen. Som oftest utarbeides det referater og i noen tilfeller artikler om innhold og nye ideer fra konferansene.

EXHAUSTO Institute arrangerer EXHAUSTOs Ventilasjonsdag for hele ventilasjonsbransjen en gang i året for kunder og samarbeidspartnere. Her vil det som regel komme innlegg fra forskerverdenen om lovgivningen og nye landevinninger innenfor ventilasjon og inneklima.

Det er vår målsetting å formidle kunnskap om ventilasjon med høy kvalitet og lavt energiforbruk.

Lovgivning, normer og standarder

EXHAUSTO Institute deltar i flere sammenhenger i utarbeidingen av lovgivning og normer/standarder.

Forskningsprosjekter

EXHAUSTO Institute deltar i forskningsprosjekter, primært innenfor områdene inneklima, varmegjenvinning, energi mv., og ønsker på den måten å samarbeide med en rekke organisasjoner og forskningssentre i inn- og utland.
EXHAUSTO Institute er dessuten medlem av senterkomiteen på ICIEE/DTU og kan dermed følge forskningen der på nærmeste hold.

 

 

HG_SH

Organisasjon for EXHAUSTO Institute
Instituttleder, ingeniør Henning Grønbæk

 

 

 

Calculation_300W

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her