Tester av produkter

EXHAUSTO har lang tradisjon for test av produkter – grundige tester har alltid vært en del av grunnlaget for levering av kvalitetsprodukter

Med tester forstår vi:

  • Tester under utvikling av nye produkter
  • Tester hos tredjepart i forbindelse med sertifisering - som for eksempel Eurovent
  • Tester av produkter før levering

Tester under utvikling av nye produkter

EXHAUSTO er ISO 9000-sertifisert. Det innebærer at vi har grundige prosedyrer for produktutvikling, og her spiller en rekke obligatoriske testprosedyrer en sentral rolle. Dessuten utføres alle målinger med kalibrert måleutstyr.

Her beskrives de viktigste formene for tester ganske kort. Der det ikke henvises til en bestemt norm eller standard, utføres vedkommende test i henhold til interne prosedyrer og erfaringer som er ervervet over lang tid.

Vi tester innenfor følgende tre hovedområder:

  • Ytelse og energi (energiforbruk og temperaturvirkningsgrad)
  • Lyd (lyd til kanal og lyd til omgivelsene)
  • Sikkerhet (test av motor, varmebatterier og automatikk, samt test av frostsikring av varmeveksler)

Tester hos tredjepart

EXHAUSTO VEX-aggregater er Eurovent-sertifiserte. Det betyr at tredjeparter (f.eks. TÜV eller Teknologisk Institut i Danmark) har etterprøvd alle data som opplyses i produktinformasjoner og beregningsprogrammer. Les mer om Eurovent.

 

Tester av produkter før levering

Alle produkter underkastes en detaljert sluttest der funksjoner, strømforbruk, temperaturer osv. blir testet. Testdata logges og lagres i databaser for ev. senere bruk.

 

 

 

EXHAUSTO INSTITUTE

Kontakt os på:

Tel: +45 65 66 12 34E-mail: Skype ID:

Retningslinjer for cookies

På EXHAUSTOs nettside bruker vi cookies til nettanalyse og statistikk. Det gir oss informasjon om hvordan siden brukes slik at vi kontinuerlig
kan forbedre din opplevelse når du besøker siden vår. Les mer om EXHAUSTOs bruk av cookies her.

Hvis du aksepterer vår bruk av cookies, kan du lukke meldingen ved å klikke på "Jeg aksepterer"
Retningslinjer for cookies