VEX-aggregater
- designet for god hygiene

VEX4000 VDI

Ren luft krever et rent ventilasjonssystem

Ren og behagelig luft er det vi ønsker oss i de rommene vi oppholder oss i.  Et rent og hygienisk ventilasjonsanlegg er en forutsetning for at den luften som fordeles i boligen, klasserommet, barnehagen eller kontoret, er ren.

Om et ventilasjonsanlegg kan holdes rent og hygienisk bestemmes av to vilkår, dels de materialene og komponentene det er bygd av, dels hvor rengjøringsvennlig det er konstruert.

Alle våre kompakte og modulære ventilasjonsanlegg er designet slik at de er lette å inspisere og rengjøre. Formålet er å forhindre at sykdomsfremkallende organismer eller at skadelige kjemikalier blir frigitt til luften. 

Den tyske ingerniørorganisasjonen VDI har samlet en rekke retningslinjer for hygiene i ventilasjonsanlegg (VDI 6022-1). I Tyskland og andre europeiske land har det i en årrekke vært et markedskrav at ventilasjonsanlegg skal være konstruert i henhold til VDI 6022-1, men nå opplever vi også en etterspørsel etter dette i Norge.

Materialer og komponenter 

De materialene og komponentene som inngår i våre VEX-aggregater* er sertifisert i henhold til VDI 6022-1, noe som betyr at alle overflater er av en type hvor oppbygging av bakterievekst etc. ikke er mulig. (ISO846-sertifisert materiale).
* VEX100, VEX200, VEX300, VEX4000

Modulaggregatet VEX4000 kan bestilles som VDI 6022-sertifisert

Synlab Certifikat Engelsk

Hele VEX4000-serien av modulære luftbehandlingsaggregater kan konfigureres som en sertifisert VDI6022-enhet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX4000-serien er blitt revidert og sertifisert av Synlab, et tysk tredjepartslaboratorium. 

Hvis VEX4000-enheten er konfigurert etter retningslinjene i vårt utlegelsesprogram er alle modulene i luftbehandlingsaggregatet og delene luftbehandlingsenheten lett tilgjengelige for inspeksjon og rengjøring for å forhindre skadelige bakterier og partikler.

Rengjøring

Visste du at et ventilasjonsaggregat bør etterses og rengjøres 1-2 ganger pr. år?

For å gjøre rengjøringsopgaven så enkel som mulig har vi sikret oss at alle våre aggregater er konstruert slik at de er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Det betyr glatte overflater og gode adgangsforhold der det er enkelt å demontere deler for rengjøring.

Alle aggregater leveres med en produktveiledning som inneholder et avsnitt om vedlikehold og rengjøring. I dette avsnittet finner du en grundig gjennomgang av hvordan og hvor ofte aggregatets deler må demonteres og rengjøres.

Kontakt oss for rådgivning...

Har du et prosjekt hvor VEX4000 VDI kan være relevant, så ikke nøl med å kontakte oss for kompetent rådgivning.

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her