Overføring av aerosoler via roterende veksler - kan det unngås?

Ny TGA-rapport "Measurements of Aerosol Transfer by Rotary Heat Exchangers" publisert av Lucerne University of Applied Sciences and Arts har undersøkt hvorvidt overføring av aerosoler via roterende veksler kan unngås

TGA header

Innånding av aerosoler har vært en av de viktigste kildene til smittespredning under COVID19-pandamien

Innhalering av aerosoler, dvs. små luftbårne dråper/partikler, er identifisert som en av de viktigste kildene til smittespredning under COVID19-pandemien.

Når vi skal ventilere er det derfor viktig å sikre at aerosoler ikke kan spres via ventilasjonsanlegget – her er risikoen størst for ventilasjonsaggregater med roterende veksler.

RAPPORT FRA TGA

Ny TGA-rapport "Measurements of Aerosol Transfer by Rotary Heat Exchangers" publisert av Lucerne University of Applied Sciences and Arts har undersøkt spørsmålet om hvorvidt overføring av aerosoler via roterende veksler kan unngås.

Det er snakk om en svært grundig rapport hvor man har undersøkt 2 forskjellige rotortyper (Kondensasjonsrotor og sorpsjonsrotor) med og uten renblåsingssone og under forskjellige temperatur- og fuktighetsforhold.

Rapporten finner at ved et kontinuerlig overtrykk i tilluften i forhold til fraluften, er det mulig å oppnå en EATR (avkastluftens overføringsrate til tilluften) nær 0.

Til sammenligning oppgir rapporten andelen av overførte aerosoler som ASTR. Siden ASTR alltid er mindre enn EATR, vil andelen av overførte aerosoler også være nær 0.

TEORI OG PRAKSIS

Rapporten bekrefter at det ikke er økt risiko for overføring av aerosoler via den roterende varmeveksleren i et ventilasjonsaggregat, såfremt det opprettholdes et kontinuerlig overtrykk i tilluften i forhold til fraluften.

Det vesentlige er etter vår mening hvordan det under drift er mulig å oppnå et kontinuerlig overtrykk i tilluften – for det er jo nødvendig for å unngå overføring av aerosoler.

Under normal drift vil trykkforholdene variere, og det er derfor viktig at trykkforholdene overvåkes og justeres kontinuerlig, slik at det hele tiden er overtrykk i tilluften.

Hittil har man forsøkt å unngå lekkasje ved å installere en renblåsingssone i den roterende varmeveksleren – og dette reduserer da også lekkasjen betydelig.

Under visse driftsforhold kan lekkasjen i den roterende varmeveksleren imidlertid være opptil 9,6 %, selv om det er installert renblåsingssone i den roterende varmeveksleren og trykkforholdet mellom tilluft og fraluft er blitt innregulert for et driftspunkt ved oppstart. Det nevnte resultatet er funnet ved test utført ved Danmarks Tekniske Universitet.

LØSNING

Derfor har vi utviklet en dynamisk spjeldfunksjon (automatisk lekkasjekontroll – ALCTM) til våre aggregater med roterende veksler. Den dynamiske spjeldfunksjonen sikrer at det hele tiden er overtrykk i tilluften.

Les mer om ALCTM her

Du kan laste ned rapporten fra TGA her.

Se her hvordan ALC fungerer på et VEX-aggregat i drift

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her