Om www.exhausto.no

Opphavsrett, ansvar og personlige opplysninger

Ansvar:

EXHAUSTO stiller denne hjemmesiden til rådighet som en service og som informasjonskilde. Informasjonen på denne siden skaper ikke noe avtalegrunnlag mellom brukeren og EXHAUSTO. Før du bruker informasjon fra denne hjemmesiden til for eksempel tilbudsgivning i konkrete prosjekter, oppfordrer vi deg til å be om personlig assistanse og rådgivning fra EXHAUSTO.

Vi prøver å vedlikeholde informasjon, programvare og andre tjenester på denne hjemmesiden så korrekt som mulig, men gjør oppmerksom på at hjemmesiden kan inneholde feil. EXHAUSTO fraskriver seg ethvert ansvar for slike feil. Alt materiale og innhold som er offentliggjort på denne hjemmesiden, er stilt til rådighet uten garantier av noe slag.

EXHAUSTO er ikke ansvarlig for tap av maskinvare, programvare eller filer der tapet skyldes bruk av denne hjemmesiden. EXHAUSTO gir ikke noen garanti for at hjemmesiden eller tjenester som er stillet til rådighet på denne enten av EXHAUSTO eller på vegne av EXHAUSTO(inkl. nedlasting av gratis programvare), vil oppfylle dine behov, vil kunne benyttes uten avbrudd, være sikker og uten feil, eller at hjemmesiden eller serverne som brukes av EXHAUSTO, er fri for virus og alltid vil kunne benyttes.

Personlige opplysninger:

Under beskrives hva slags opplysninger og informasjon som samles inn på EXHAUSTOs nettsider, og hvordan disse brukes.

EXHAUSTO gir under ingen omstendigheter videre personlig identifiserbare opplysninger, IP-nummer og lignende til tredjemann, med mindre vi tvinges til dette i henhold til lovgivningen, av domstolene eller av en offentlig myndighet. EXHAUSTO samler bare inn personlig identifiserbar informasjon om våre brukere hvis denne informasjonen opplyses frivillig av brukerne selv. Det kan for eksempel være i forbindelse med brukerundersøkelser og påmelding til nyhetsbrev.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon

EXHAUSTO logger ikke-personlig identifiserbar informasjon om IP-adresser. Slik informasjon slettes ikke, og den brukes utelukkende internt for statistikkformål.

Personvernpolicy

EXHAUSTO innhenter bare personlig identifiserbar informasjon om brukerne sine dersom brukerne har gitt samtykke til dette. Det kan for eksempel være i forbindelse med brukerundersøkelser og påmelding til nyhetsbrev.

Du kan lese mer om hvordan vi håndterer dine opplysninger i vår personvernpolicy.

Personvernpolicy, dansk versjon - personvernpolicy, engelsk versjon.

 

Informasjonskapsler

EXHAUSTO bruker i begrenset omfang informasjonskapsler for å kunne forbedre sine nettsteder. Les mer om informasjonskapsler

Opphavsrett

Alt innhold på denne hjemmesiden i form av artikler, nyhetsbrev mv. er opphavsrettslig beskyttet. Materialet kan benyttes fritt i forbindelse med tilbudsgivning med tydelig angivelse av kilde. Ved utarbeiding av produktinformasjon til bruk i slike tilfeller er du selv ansvarlig for at den mengden informasjon du har valgt, er fyllestgjørende. EXHAUSTO kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for mangelfull informasjon.

Det kan godt lenkes til materiale på EXHAUSTOs nettsted, forutsatt at dette skjer lojalt og i samsvar med gjeldende rett, herunder at visningen av materialet på EXHAUSTOs nettsted ikke skjer via «framing».

EXHAUSTO AS

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her