Informasjon til leverandører

Innkjøp hos EXHAUSTO

Velkommen til leverandørsiden på vår hjemmeside. Her kan du finne forskjellig relevant informasjon om du er eksisterende leverandør, eller potensiell ny leverandør til EXHAUSTO.
IInnkjøpsfunksjonen er plassert i Langeskov på Fyn i Danmark og er ansvarlig for det samlede innkjøpet til hele EXHAUSTO-gruppen.

Innkjøpsbetingelser

Våre generelle innkjøpsbetingelser kan du finne her.

Betalingsbetingelser

Minimumskrav; netto +90 dager

Code of Conduct

Ønsker din virksomhet å være leverandør til EXHAUSTO er det krav at leverandøren underskriver og overholder Code of Conduct. 

Kvalitet

Våre generelle kvalitetskrav kan du finne her.

Kontakt

Våre innkjøpere arbeider ut fra følgende kategorier varer:

  • Mekanikk
  • Elektromekanikk
  • Elektronikk
  • Øvrige/indirekte

Finn din kontaktperson:

Purchasing Manager 
Steen Nielsen
E-mail: sni@exhausto.dk
Tel: +45 2629 4899

Category manager
In-direct, OEM-suppliers and Serviceproviders
Peter Kresten Work

E-mail: 
pkw@exhausto.dk
Tel. : +45 2550 6026

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her