Act for a better life picture

STRATEGI OG VERDIER

Fokusområder for å lykkes og nå våre mål

Formål

Vi skal, med våre produkter og systemløsninger, sikre et sunt inneklima, god helse og komfort og ta vare på miljøet. 
Vi kaller det HealthyLiving

Visjon

Vi skal være en en innovativ aktør, blandt de tre ledende innenfor våre valgte markedssegmenter, være kundefokusert og styrke egen organisasjon til fordel for alle aktører i markedet

Misjon

Vi skal levere gode og bærekraftige ventilasjonsløsninger ved effektiv kundebehandling og godt partnerskap for å sikre helse og komfort ved våre produkter og systemer

Verdier

grunnlaget for at vi lykkes

RESPEKT

Å lytte, anerkjenne og respektere alles bidrag til vår felles oppgave

ENGASJEMENT

Å yte sitt beste og gjøre sitt beste for at vi sammen skal oppleve suksess

TILLIT

Å være ærlige, stole på og støtte hverandre slik at vi sammen når felles mål

 

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her