Stillinger

Kommende ansatt ...?

EXHAUSTOs utvikling bygger på sterke verdier og en sterk kultur. Vi vil være en attraktiv bedrift som kan tiltrekke, motivere og utvikle dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vi har en god og åpen dialog på alle nivåer av organisasjonen, og vi arbeider målrettet på å sikre et høyt kompetansenivå i samsvar med bedriftens strategiske retning. Vi legger vekt på at alle ansatte har mulighet for å påvirke sin egen jobbsituasjon fordi vi tror at dette gir det beste grunnlaget for innovasjon.

Aktuelle ledige stillinger:

Distriktssjef på Østlandet

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her